Рибарско селище

Близостта на село Ветрен до река Дунав определя риболова като основен поминък на хората от древността до днес. На брега на Дунава има рибарско селище, което е любимо място за гостите на селото не само заради прясната дунавска риба, а и заради спокойната атмосфера около реката. Наблизо се намира охраняван плаж. Над него е разположена голяма хижа - хотел с чудесна гледка към водите на река Дунав. Тишината и спокойствието, красотата на природата действат релаксиращо на гостите. Наблизо по реката има острови, които са достъпни само с лодка. На тях често има ята почиващи птици.

Селото има и стара част, разположена около рекичка, която извира от самото село. Там все още са запазени и се поддържат стари къщи, които в момента предлагат и настаняване за гостите на селото. Традиционно лятно събитие в селото е посрещането на гребната регата по река Дунав. Гости от европейските страни, свързани с река Дунав, пристигат с лодки в края на месец август. Тогава се прави Празник на Дунава - гостоприемните ветренци ги посрещат, приветстват ги и показват богатството на добруджанския фолклор.

Музей на риболова

В селo Ветрен има и музей на риболова. Почти всеки жител на селото е дарил нещо свое на музея, а инициативата за него е съвсем скорошна и цели запазване и популяризиране на бита и традиционния поминък на хората в селото.

 

Резерватът Сребърна

Езерото Сребърна е разположено край река Дунав, на около 18 км западно от град Силистра, Североизточна България. Неговата уникалност произтича от факта, че то е главна "спирка" по т.нар. Via Pontiсa, най-важното миграционно трасе на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка.

 

Меджиди Табия

Намира се южно от Силистра и е най-запазеният от шестте укрепителни пункта на фортификационната турска система изиграла важна роля в руско-турските войни от 1853-1856 г. и 1877-1878 г.

 

 

Архиолог. музей гр. Силистра

Сградата е построена в периода 1923-1924г. за клон на Румънската национална банка в града. От 1990г. в нея се помещава Археологическата експозиция на Исторически музей - гр. Силистра. Тя е разположена на площ от 400 кв.м. и в нея са изложени паметници от праисторическата, античната и средновековни епохи.

Римска гробница гр. Силистра

Най-известният в страната и чужбина античен паметник на Дуросторум е от гробницата със стенописите от първата половина на IV век. Тя се смята за емблематично творение на късноантичната цивилизация.

 

 

Храм "Св. ап. Петър и Павел"

При посещението си в България през 2001 г. Папа Йоан Павел ІІ дари на Силистра част от мощите (дясната раменна кост) на Св. Дасий, положени в мраморна мощехранилница, която днес се съхранява в катедралния митрополитски храм "Св. ап. Петър и Павел".

 

Куршумлу джамия

Куршумлу джамия в Силистра е деклариран паметник на културата от местно значение. Сградата е строена през първите десетилетия на XVI век и отразява нaй-добре майсторството на Османските архитекти. Името си получава от оловните листове, с които е покрит куполът й.

 

Етнографски музей

Експозицията на Етнографският музей е разположена на площ от 300 кв.м. В нея са включени експонати, представящи бита и културата на добруджанското население от Силистренския регион от средата на XIX до началото на XX век.